Dit artikel is verschenen in Lilith nr 18,
dec/jan 1998
Links Hoog Rechts

WERELDMARS VAN VROUWEN IN HET JAAR 2000

Duif

In het jaar 2000 zal op mondiaal niveau aktie gevoerd worden door vrouwen tegen armoede en seksueel geweld. Vanaf vrouwendag (8 maart 2000) tot en met de internationale dag tegen armoede (17 okt. 2000) zullen vrouwen uit de hele wereld demonstreren, protestkaarten verspreiden en ondertekenen, en op allerlei manieren hun stem laten horen als protest tegen het feit dat vrouwen het grootste deel van de bevolking die in armoede leeft uitmaken en dat seksueel geweld tegen vrouwen op de hele wereld nog steeds op grote schaal plaatsvindt.

In het weekend van 16 tot 18 oktober j.l. was er in Montreal een voorbereidingsconferentie waaraan maar liefst 140 vrouwen uit 65 landen deelnamen. Zoals het er nu naar uitziet, zal iedere regio hun eigen akties bedenken en wordt op 17 okt. 2000 een grote demonstratie georganiseerd in New York (bij de V.N.) of in Washington (als protest tegen het beleid van het I.M.F. en de Wereldbank), waaraan vrouwen uit de hele wereld zullen deelnemen.

In Canada is gediscussieerd over het eisenpakket en de verschillende akties en scenario's. Er is een voorbereidingskomite dat de resultaten van deze discussie zal samenvatten en het eisenpakket zal herschrijven. Dit komite bestaat uit meer dan 30 vrouwen, afkomstig uit de zes verschillende contjnenten evenals een afgevaardigde van inheemse vrouwengroepen. Verschillende regio's waaronder Latijns Amerika en Azie hadden al landenkomites opgericht en hebben al akties gepland. Een van de plannen is bijvoorbeeld een mars te houden door Latijns Amerikaanse landen.

De vrouwengroepen uit Europa die in Montreal waren zijn tijdens de conferentie bij elkaar gekomen om te discussieren over wat er hier gaat gebeuren. Op 18 april 1999 komen zoveel mogelijk vrouwenorganisaties bij elkaar om gezamenlijke akties te plannen. Van te voren komen radikalere vrouwenorganisaties bij elkaar in het weekend van 23 en 24 januari in Keulen om akties op te zetten. Alle vrouwengroepen of individuele vrouwen die geinteresseerd zijn, zijn van harte welkom om mee te denken over ludieke radikale akties in Europa, zoals een kampagne tegen de Wereld Handels Organisatie.

Voor meer informatie, neem kontakt op met Anne van Schaik,

tel: 020 - 6127023
e-mail: ander.europa@xs4all.nl

Links Hoog Rechts
Dit artikel is verschenen in Lilith nr 18,
dec/jan 1998