Dit artikel is verschenen in Lilith nr 16,
Lente 1998
Links Hoog Rechts

Mujeres Libres

Enveloppe Anarcha-feministische mailinglist

Mujeres Libres is een nieuwe anarcha-feministische mailinglist. Mujeres Libres is spaans voor 'Vrije Vrouwen'. Dit was in 1936 de naam van een organisatie van anarchistische vrouwen die vochten in de Spaanse Revolutie. Deze anarchistes hoopten dat ze met hun organisatie vrouwen konden ondersteunen door te vechten voor een anarchistische revolutie en zich te verzetten tegen vrouwenonderdrukking. Om hun werk en de inspiratie waar zij voor gezorgd hebben te eren hebben wij ons naar hen vernoemd.

Dit is een lijst voor anarchistische vrouwen. Het is een plek om elkaar te ontmoeten, informatie uit te wisselen en van elkaar en elkaar's strijd te leren. We houdan ons niet alleen bezig met 'vrouwenzaken', maar met alle zaken die ons aangaan. Wij zijn niet van plan om aan de zijlijn toe te kijken maar we zijn aktief bezig ons te verzetten tegen het kapitalisme. We willen leven in een vrije en gelijke samenleving, waarin armoede en privileges, klasse en onrecht, seksisme en racisme tot de geschiedenisboeken behoren.

Wij geloven er sterk in dat we samen sterk zijn. Door met elkaar te communiceren zullen we sterker worden. In de eerste plaats is dit een mailinglist voor vrouwen die, zoals de oude slogan zegt: leren, agiteren en organiseren.

Als je denkt dat dit de lijst is waar je op hebt zitten wachten, schrijf dan nu.

Stuur een bericht naar majordomo@tao.ca
De eerste regel van je bericht moet luiden: subscribe MujeresLibres

Web Pagina:
http:/www.geocities.com/Paris/2159/mujeres-mail.html

Links Hoog Rechts
Dit artikel is verschenen in Lilith nr 16,
Lente 1998