Dit artikel is verschenen in Lilith nr 18,
dec/jan 1998
Links Hoog Rechts

Oproep Oproep Oproep Oproep Oproep Oproep

We hadden het tijdens de Lilithvergadering over onze oma's, tantes, moeders, buurvrouwen en andere bekenden. Kortom over oudere vrouwen die jaren geleden bepaalde dingen deden waarvan we achteraf dachten: He, wat dapper. Al pratend kwamen we er achter dat veel gebeurtenissen in die tijd een negatieve stempel kregen opgedrukt. De verhalen werden door de vrouwen zelf meestal gewoon verteld als een losstaande gebeurtenis, niet gekoppeld aan een (feministische) levenshouding of als voorbode van een verandering. De gevolgen van bepaalde keuze's en handelingen werden pas jaren later gezien. Andere vrouwen veranderden hun levens radikaal binnen een korte tijd. Veel van de individuele zelfbewuste, radicale akties zitten nog in ons geheugen. Wij kunnen de stof wegblazen en de verhalen doen herleven in de Lilith.

Werpster Vanaf het volgende nummer (eind febr.) willen we een serie artikelen wijden aan de heldinnendaden van vrouwen die een rol spelen of gespeeld hebben.

Iedereen die zo'n supervrouw kent (en dat zijn we soms allemaal toch?) kan ons haar (eigen) verhaal schrijven.

Tot schrijfs!

Links Hoog Rechts
Dit artikel is verschenen in Lilith nr 18,
dec/jan 1998