Dit artikel is verschenen in Lilith nr 18,
dec/jan 1998
Links Hoog Rechts

INTRO

Hoi Vrouwen:

Joepiejee, Lilith raast weer door de straten, heeft Sinterklaas een schop onder zijn kont gegeven en zijn paard gejat. Beide zitten nu in Groningen. Ja, ja plaats zat in het hoge noorden.

Wederom staat dit vrouwenblad vol met artikelen, discussie, een oproep, tekeningen en strips. Helaas konden we een aantal ingezonden artikelen krantenknipsels en strips niet plaatsen omdat (hm, hm) er toch al wat tijd is verstreken sinds de vorige Lilith verscheen. Afijn, veel leesfemiplezier en misschien zien we elkaar op de volgende anarchavrouwenbijeenkomst in Amsterdam (zie aankondiging verderop).

Aan alle vrouwen een strijdbaar 1999 toegewenst met veel liefdevolle momenten en af en toe een prettige rustpauze.

Een abo (6 nummers) neem je door FL 15,- te storten op girorekening 6869958 t.n.v. Infowinkel Phoenix, postbus 28546, 3003 JA Rotterdam o.v.v. Lilith.

Per stuk kost de Lilith FL 2,50 en is te koop bij Infowinkels.

Ook op internet zijn wij te vinden: http://huizen.dds.nl/~lilitmag

DEADLINE VOLGENDE NUMMER: 15 februari 1999!!!!

elektronische postbus: lilitmag@dds.nl (zonder h!)

P.S. stuur je post (discussie, ideeen, verhalen, frustraties, liefdesverhalen) naar:

LILITH
Postbus 1402
9701 BK Groningen

Links Hoog Rechts
Dit artikel is verschenen in Lilith nr 18,
dec/jan 1998