Dit artikel is verschenen in Lilith nr 16,
Lente 1998
Links Hoog Rechts

Intro


Suffragette Verleden week overleed Annemarie Grewel. Zij doet me denken aan een regel uit het gedicht "Do Not Go Gentle" van Dylan Thomas, tevens door Chumbawaba en John Cale verwerkt: '...Rage against the dying of the light...'. Met andere woorden, blijf vechten tegen al het kwaad in de wereld. Ik hoop dat ik niet zoals zij dat heeft gedaan mijn levenstijd zal doorbrengen.De redactie, m.n. Donna, wil de vrouw bedanken die heeft gereageerd op het Sheela-na-gig artikel. Thanks!


Lieve vrouwen, Als het mogelijk is, dan zouden we heel graag kopij op flop krijgen, als je 't toch al uitgetyped had. E-mail (lilitmag@dds.nl) is ook goed!


Sinds 1 december 1997 word SEXUEEL GEWELD erkend als vluchtmotief!

Tot nu toe is verkrachting, meestal van vrouwen, tijdens oorlog niet erkend als een misdaad. Het Joegoslavie-Tribunaal hoopt de doorbraak te hebben gemaakt: ze hebben sexueel geweld stap voor stap weten te definieren als behorend tot de zware schendingen van de Geneefse Conventie.

Ongelooflijk dat dit voor het eerst is..!


1998 JAAR VAN DE VROUW EN ARBEID

reizende tentoonstelling

'VROUWEN OVER HUN ARBEID IN DE AGRARISCHE SECTOR 1898-1998'
8 maart e.v., Landbouwuniversiteit Wageningen e.a.

expositie 'BEROEP: HUISVROUW 1898-1998'.
8 maart t/m 28 juni, Amsterdams Historisch Museum.

historische expositie over de 'NATIONALE TENTOONSTELLING VAN VROUWENARBEID' IN 1898
21 maart t/m eind december, Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging (IIAV), Amsterdam.


Nonnen

GEEN DERDE GOLF, MAAR EEN EERSTE WERVEL WIND!DEADLINE volgende nummer: 15 april 1998

e-mail: lilitmag@dds.nl
web-pagina: http://huizen.dds.nl/~lilitmag

Als het goed is zijn dit onze e-mail en internetadressen. Test maar uit. Blijkt je niet door te komen wil je het ajb aan ons doorgeven... Letop! in de adressen word LILITH zonder een 'h' gespeld.

Baar Moeder postadres:
LILITH
Postbus 2107
9704 CC Groningen

Een LILITH kost f2.50, een abonnement (zes nummers) is f15.
Geld kun je storten op girorekening 6869958 tnv Infowinkel Phoenix, Postbus 28546, 3003 JA Rotterdam; ovv 'Lilith'.

Links Hoog Rechts
Dit artikel is verschenen in Lilith nr 16,
Lente 1998