Dit artikel is verschenen in Lilith nr 13,
Lente/Zomer 1997
Links Hoog Rechts

EU ROT OP!

Top 3 "Op 16 en 17 juni hebben hoge heren, vervreemd van de wereld, met elkaar zitten praten over hun onderlinge samenwerking. Zij deden dit in een BANK, bovenop het geld, beschermd door meer dan 5000 agenten. Ondertussen werd er 'buiten' geoefend in hoe men met protesten om denkt te gaan.

"WE NEVER VOTED FOR YOUR EUROPE!"

Duizenden mensen hebben in die dagen geprotesteerd, tegen het Europa van het grote geld en de uitsluiting. Veel aktiviteiten zijn onderbelicht gebleven, zoals bijv. de Top van Onderop.

De pers stortte zich op opzienbarende gebeurtenissen, zoals de massale arrestaties, het hoe en waarom van de protesten bleef daarbij, zoals altijd, teveel buiten beschouwing.

Bijl & zaag De kritiek op de arrestaties kwam niet verder dan het bekritiseren van het gebruik van art. 140, de preventieve arrestaties zijn niet ter discussie gesteld. Er zijn meer dan 600 mensen, voornamelijk vanwege hun uiterlijk, gearresteerd, in groepen bijeengedreven of willekeurig van straat geplukt. A'dam is 4 dagen lang een politiestaatje geweest, waar opgefokte ME-ers her en der in de stad hun oorlogje aan het voeren waren, tegen alles en iedereen.

De arrestaties zijn met voorbedachte rade gepleegd. Bepaalde groepen mochten blijkbaar niet de straat op om hun mening te laten horen. Ze zijn als "autonomen en chaoten" gestigmatiseerd en helaas is gebleken dat Nordholt, Vrakking en Patijn hun leugens hebben kunnen verkopen, zonder zich er een enorme buil aan te vallen.

Is dit een voorbode van wat ons te wachten staat in het verenigde Europa??


Momenteel circuleren onder hoge ambtenaren, vers van de onderhandelingstafel, de 'Handleiding samenwerking politiele handhaving openbare orde en veiligheid'.
Doel van deze handleiding is het bevorderen van Europese politiesamenwerking 'gericht op de bestrijding van (dreigende) verstoringen van de openbare orde'.
De werkgroep 'Politie en Veiligheid' van het Schengenverband noemt als praktijkvoorbeelden sportwedstrijden, rockconcerten, betogingen en wegblokkades.

Belangrijk punt van deze samenwerking wordt het uitwisselen van informatie. Het plan is om bij alle demonstraties waar verstoring van de openbare orde dreigt, van te voren door te geven hoeveel mensen er vanuit het buitenland naar toegaan, en om wie het gaat.


In hetzelfde schuitje zitten Wie meer wil weten over de arrestaties en hoe het zover heeft kunnen komen kan dit in het ZWARTBOEK POLITIE-OPTREDEN lezen.

Het zwartboek is voor f7,50 te koop bij Infowinkels. Je kan het ook bestellen bij:

Autonoom Centrum
Bilderdijkstraat 165F
1053 KP Amsterdam
020-6126172


Links Hoog Rechts
Dit artikel is verschenen in Lilith nr 13,
Lente/Zomer 1997