Dit artikel is verschenen in Lilith nr 13,
Lente/Zomer 1997
Links Hoog Rechts

MARECHAUSSEE WIL MET CHINOOK RELLEN TE LIJF

Aaagh! denk je de Eurofloptop gehad te hebben blijkt dat ze nog veel engere dingen van plan zijn.

Wat hier volgt komt uit de Trouw van di. 15 juli:

Pliezie De koninklijke marechaussee heeft serieuze plannen materieel van de Luchtmobiele Brigade in te zetten tegen relschoppers, demonstranten en bezetters. De inzet van helicopters tegen relschoppers is een idee van de Rotterdamse Korpschef Brinkman. Verschillende werkgroepen van de politie hebben het idee afgewezen omdat het te kwetsbaar zou zijn maar de marechaussee ziet er duidelijk heil in.

Korpsbeheerders kunnen in uitzonderlijke gevallen via de commissaris van de koningin en de minister van binn. zaken de hulp inroepen van de marechaussee, die op haar beurt defensie-materiaal in gebruik kan nemen.

Jan Soldaat Er is al 2x in het geheim een oefening geweest. De eerste was tegen "milieu-activisten" die zgn. een bunker met radioactief afval hadden bezet.

In een tweede oefening in mei enterde de marechaussee op de Waddenzee een door actievoerderters bezet vaartuig.

Trouw noemt het opmerkelijk dat de voetbalrellen bij Beverwijk de direkte aanleiding zijn geweest voor het trainen van M.E. optreden vanuit de lucht maar dat vervolgens een Greenpeace-achtige groep wordt gekozen als prooi in de oefening.

Dat is dus duidelijk, alle helicopters in de fik! of zoiets


Links Hoog Rechts
Dit artikel is verschenen in Lilith nr 13,
Lente/Zomer 1997